เบื้องหน้า
ดารา/นักแสดง Shaofeng Feng (เฝิง เส้าเฟิง)
ประเภทงาน :
ที่อยู่ปัจจุบัน :

ดาราใหม่

1.ตะวัน จารุจินดา (เติ้ล)
2.กิตติ์ลภัส กรสุทธิ์ไรวรรณ (ฐา)
3.ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ (ดาด้า)
4.ยูมิโกะ สุชิยะ (มิ้ง)
5.เมลดา สุศรี (โบว์)
6.ทิสานาฏ ศรศึก (นาว)
7.อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (แบงค์)
8.สิรี ลูเธอร์
9.ทัศนียา การสมนุช (เปรี้ยว)
10.ศุภชัย สุวรรณอ่อน (ปาล์ม)

งานแสดงภาพยนตร์

ปี 2556
- Young Detective Dee : Rise of The Sea Dragon

อื่นๆ

กรอกข้อมูล

ผลงาน

กรอกข้อมูล

ประสบการณ์

กรอกข้อมูล