เบื้องหน้า
ดารา/นักแสดง Shaofeng Feng (เฝิง เส้าเฟิง)
ประเภทงาน :
ที่อยู่ปัจจุบัน :

ดาราใหม่

1.เมลดา สุศรี (โบว์)
2.อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (แบงค์)
3.สิรี ลูเธอร์
4.ทัศนียา การสมนุช (เปรี้ยว)
5.ศุภชัย สุวรรณอ่อน (ปาล์ม)
6.ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์ (หยก)
7.ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา)
8.พัชรวลัย พงษ์ภมร (ณมน)
9.เด่นคุณ งามเนตร (อ้วน)
10.ดลลชา เคาวเวลล์ (แซมมี่)

งานแสดงภาพยนตร์

ปี 2556
- Young Detective Dee : Rise of The Sea Dragon

อื่นๆ

กรอกข้อมูล

ผลงาน

กรอกข้อมูล

ประสบการณ์

กรอกข้อมูล