เบื้องหน้า
ดารา/นักแสดง Shaofeng Feng (เฝิง เส้าเฟิง)
ประเภทงาน :
ที่อยู่ปัจจุบัน :

ดาราใหม่

1.ดาราธิป เพียรวัจนธรรม (แพมแพม)
2.โฟกัส จีระกุล (กัส)
3.อมีนา พินิจ (โม)
4.เมทัล สุขขาว
5.โสรญา ฐิตะวชิระ (สมาย)
6.อรลีฬห์ โสตถิวันวงศ์ (กิ๊ฟ)
7.ธนฉัตร ตุลยฉัตร (อาตี้)
8.พงศธร ศรีปิ่นตา
9.หญิงลี ศรีจุมพล (หญิงลี)
10.รจนา เพชรกัณหา (ยุ้ย)

งานแสดงภาพยนตร์

ปี 2556
- Young Detective Dee : Rise of The Sea Dragon

อื่นๆ

กรอกข้อมูล

ผลงาน

กรอกข้อมูล

ประสบการณ์

กรอกข้อมูล